Сарбандын биринчи көчөлөрүнүн тарыхы

img_4735

Сарбан айылынын тургуну Руслан Сурахманов Жал медиа борборунун корреспонденттерине тууган айылынын алгачкы көчөлөрү жөнүндө айтып берди.

«Кыргыздардын солто, сарыбагыш, бугу, сору, кушчу деген уруулары болгон. Бул уруулардын жашаган жери ар башка: солто — Чүйдө, сарыбагыш – Кеминде, бугу Көлдө болсо, сору жана кушчу дагы Таласта жайгашкан. Бирок азыркы убакта уруулар бири-бири менен аралашып кетишкен. Мисалы, сарбан уруусу солтодон тараган.

Солтонун үч баласы болгон: биринчи баласы – Күнту, экинчиси – Култу,  үчүнчү баласы – Чаа. Сарбан деген солтонун биринчи баласы, Күнтунун небереси. Сарбандар азыркы Сарбан айылына көчүп келип отурукташа баштайт, бирок Сарбандын канчанчы жылы келгени белгисиз жана ал жөнүндө так маалымат жок.

Азыр Сарбан айылында Сарбандын тукуму жана башка уруулар жашашат. Сарбан айылында 300гө жакын үй жана 2000 тегерегиндеги адамдар жашашат. Азыркы убакытта дагы көптөгөн үйлөр салынып жатат.

Сарбан айылында мурда үч эле узун көчө болчу. Алар: “40 лет”, “Карасуйский”, “Средний”. “Карасуйский” көчөсү менен “40 лет” көчөсү чет жакта, “Средний” көчөсү ортодо жайгашчу. Ошондуктан эки көчөнүн ортосундагы көчөнү “Средний” деп атап койгон.

img_4515

“40 лет” көчөсүн Советтер союзуна кырк жыл толгондугуна байланыштуу аташкан. “Карасуйский” көчөсүнөн булак менен аралашып аккан “Кара-Суу” деген чоң арык болчу, ошо арыктын атынан көчөнүн атын “Карасуйский” деп коюшат.

Бул арык дагы деле бар, бирок анда суу кээде гана агат. Азыркы убакта “40 лет” көчөсүнүн аты өзгөрүлүп, композитор, музыкант Эсенжан Ибраимов агайыбыздын атынан коюлган. “Карасуйский” көчөсү менен “Средний” көчөсүнүн аты ошо бойдон калды. Бул үч көчөдөн башка көчөлөр Советтер союзу курагандан кийин пайда боло башташкан”.

Даярдагандар: Сезим Муктарбек кызы, Асел Эркинбек кызы.

Учителя ушедшие из жизни, но оставшиеся в истории

Сейчас в Джальской школе на 1200 учеников работают 30 учителей. Многие нынешние преподаватели – это ученики ушедших работников школы. Сегодня, бывший директор школы Каныш Керемкулова с теплотой и радостью вспоминает своих коллег, которые всегда были преданы работе, но ушли из жизни по состоянию здоровья.

Кенеш Аскарбеков работал учителем труда, изо и черчения с 1977 года. Проработал 36 лет в школе. Был председателем профсоюзного комитета. Ученики его очень любили, а весь коллектив школы и родителей очень уважали. Часто его дети называли Кенеш агай наша “скорая помощь “. Ушел из жизни в 2012 году.
Кенеш Аскарбеков работал учителем труда, ИЗО и черчения с 1977 года. Проработал 36 лет в школе. Был председателем профсоюзного комитета. Ученики его очень любили, а весь коллектив школы и родителей уважали. Часто его дети называли Кенеш агай «наша скорая помощь “. Ушел из жизни в 2012 году.
Нурдин Султанов 26 лет занимал должность директора по учебно- воспитательной работе в Джалской Средней Школы имени Рустамбека Мамыралиева. Также вел занятия по физики. По словам его бывших коллег, местных преподавателей, Султанов был одним из талантливых учителей и руководителей.
Нурдин Султанов 26 лет занимал должность директора по учебно-воспитательной работе в Джалской школе имени Рустамбека Мамыралиева. Также вел занятия по физике. По словам его бывших коллег, местных преподавателей, Султанов был одним из талантливых учителей и руководителей.
Султан Кулушев преподавал географию в русских классах. Он был требовательным и принципиальным учителем. Кулушев прекрасно знал и любил свой предмет. Кулушева не стало 2010 году.
Султан Кулушев преподавал географию в русских классах. Он был требовательным и принципиальным учителем. Кулушев прекрасно знал и любил свой предмет. Кулушева не стало в 2010 году.
Аязбек Турапов – работал учителем физкультуры 40 лет. Он прививал детям любовь и опору. Наши дети были прекрасными спортсменами. Постоянно участвовали в спортивных соревнованиях и занимали всегда призовые места. Умер в 2000 году.
Аязбек Турапов – работал учителем физкультуры 40 лет. Он прививал детям любовь и опору. Наши дети были прекрасными спортсменами. Постоянно участвовали в спортивных соревнованиях и занимали призовые места. Умер в 2000 году.
img_4597
Гулжамал Бейшенбаева – была преподавателем математики. Всегда могла не сложно и доходчиво донести детям свой предмет. Развивала в учениках самостоятельность и математические навыки. Бейшенбаевой не стало в 1986 году.
Кожогулова Барчын вела предмет русского языка и литературы не только Джальской школе, но и в других сельских школах – Арчалы, Башкарасуу. Была очень отзывчивым и добрым учителем . Любила заниматься детьми. Проработала в школе более 15 лет. Умерла в 2013 году.
Кожогулова Барчын вела предмет русского языка и литературы не только Джальской школе, но и в других сельских школах – Арчалы, Башкарасуу. Была очень отзывчивым и добрым учителем. Любила заниматься детьми. Проработала в школе более 15 лет. Умерла в 2013 году.

Авторы: Барманова Мээрим, Кенешбеков Аяна.

Кыргыз тил майрамы Жал айылынын мектебинде өткөрүлөт

Жал айылын мектебинде жыл сайын кыргыз тил майрамы өткөрүлөт. Кыргыз тил майрамына карата ар кандай иш чаралар даярдыктар болуп жатат.

20130101_140220

Кыргызстандын калкынын саясий активдүүлүгүнүн өсүшү, улуттук аң сезимин көтөрүлүшүн шартында Кыргызстандын Компартиясынын толук көзөмөлүнө турган Кыргыз ССР Жогорку Совети 1989-жылы 23-сентябрьда “Кыргыз тили” жөнүндө мыйзамды кабыл алган. Орус тили улуттардын тилдеринин тең укутуулугу жана эркин өнүгүшү камсыз кылынат деп белгиленет.

Кыргыз тилинин казынасы бай. Сүйлөө маданият жогору өнүккөн. Тилди сактоо дегенде өзү эң биринчи таза сүйлөө. Башка тилди талабына жараша өздөштүр, үйрөн. Ар бир тилди уникалдуу маданиятын, дүйнөкөрүмүн таанып билебиз.

Бүгүнкү күндө улуттук тил экономиканын, техниканын, маданияттын, адабияттын, илимдин, тарыхтын тили болуп кызмат кылышы зарыл. Ал үчүн ар бирибиз эне тилибизди сүйүп, кадырлап, жогорку деңгээлге жеткирүүбүз зарыл.

Мектеп директору Султаналиева Динара Джолдошбековна-мектепте 27 жылдан бери иштеп келе жатам, ошогул убакыт ичинде ар бир жыл сайын Кырыгз тил майрамы өткөрүлөт.

“Тил майрамына карата 23-сеньтябрда атайын план ишмерчемдер бюнча даярдыктар көрүлүдө ишмерчемдерде биздин мектепте усулдук бирикмелер бар усулдук бирикме кыргыз тил бирикмесине жүктөлгөн бул тапшырма Султанкулова Нурзада Абдыразаковна Абельдиева Чынара Асановно. Уюштурулуч иштердин директордун орун басары Асанов Ырыскелди агай болуп баардыгы бирдикте даядык көрүп жатышат.

Иш чаралар ар кандай болот кеберки класстарда ата-энелердин катышуусу менен класстык сааттар өткөрүлөт кебир жерлерде паралель боюнча майрамдык класстык сааттар өтөт. Тарыхына кайрылсак 1989-жылы 23-сеньтябырда кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Себеби бул кыргыз тилин кыргыз калкы жоготпой тилдин жок болбошуна байланыштуу ушул мыйзам кабыл алынган.

Орус тили да улуттар арлык катнаштын тили катары таанылып азыркы кунгө чейин бири-бирибиз менен орус тилинде дагы баарлашып жүрөбүз тилибиз тең уккукту жана эркин өнүгүштүү камсыз кылат.Сүйлөө маданиятыбыз жогоруласын деп тилди сактоо эң биринчи максат кыргыз тилин сактап калуу үчүн биз ушул ишчара аркылуу тарбия берип жатабыз”, — деди ал.

Мугалими Чынара Абелдиева кыргыз тил сабагын орусс класстарга өтөт, анткени орусс кластардагы кыргыз тил сабагын билиш керек.

“Кыргыз тил майрамына карата мектепте ар кандай иш чаралар өткөрүлөт.Быйылкы жылда иш-чаралар дагы өткөүлгөн. Даярдыктар болуп жатат. Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына карата Виктарина адабий кечеси уюштурулат.

Биздин ата-бабаларырыбыз кылымдын кылымга өткөрүп берген,кыргыз тилдин улуулугун сулуулугун сыйлап,кийинки жаштарга жашыныкай үлгүү жана тарбия менен өткөрүп беришибиз керек. Кыргыз тилдин тарыхы биз буга чейин 74жыл бою изилдеп 1989-жылы 23-сеньтябрда тилибизди мамлекеттик тил деп ошол мыйзамды кабыл алганбыз”, — өз оюн толуктап кетти.

Тамара Биримкулова 21 жылдан бери мектепте тарыхчы болуп иштейт, 23-сентябрьга карата иш чара даярдык кылып жатат.
“Кыргыз тил күнүнө карата 9а классынын окуучулары менен бирдикте музыкалык адабий-кече өткөрүлгөнүтурат. Тил майрамы эмнеси менен кызык десем …

Тил күнүнө карата баардык окуучулар ар кандай иш- чараларга, виктариналарга, катышышытбул. Бул баардыгына кызык болсо керек. Бул майрамды өз тилибизди өркүндөтуш үчүн өткөрөбүз. Жыл сайын белгилеп өнүктүрүп , өстүрөбүз деп ойлойм.Жыл сайын белгилесек элдин эсинде сакталып калат”, — оюн билдирди.

Айтурган Өмүрбекова адабий тилдеги китептерди окууганды жакшы көрөт.

“Курманжан Датканын рольун ойнойм. Кыргыз тилин унутулгуз кымбат экенин айтам. Анткени кыргыз тили жөнүндө бир жылда бир жолу болсо да майрам катары кабыл алып унутпашызбыз керек! Өз эне тилибизди унутпайлы”, — деди ал.

Урмат Рысбеков 9 класстын окуучусу кыргыз тили майрамын абдан жакшы көрөт, анткени 5-чи классынан бери Манас айтып келе жатат.

“Мен Манастын сөзүн айтып Манастын рольун аткарам. Анткени Манастыкыргыз эли ильгертеден бери айтып келе жатышат. Алкыргыз тил майрамы өзүнүн унутулбас сөз байлыгы менен кызык”, — деп айты.

Даярдаган: Ууржан Молдокулов, Дастан Джаркымбаев.

Какие они — преподаватели с большим стажем села Джал?

В единственной джальской школе есть как минимум пять учителей, которые работают более 35 лет. Несмотря на низкую заработную плату, женщины продолжают преподавать и считают свое призвание одним из самых важных. Сегодня, корреспондентам мультимедийного центра они рассказывают, почему столько лет преданы своему делу.

Бурмакан Багышова работает в школе с 1974 года. За 42 года она успела проводить несколько поколений молодых преподавателей.

«С самого начала я преподавала в начальных классах, а позже вела уроки по географии в старших классах. За годы работы я добилась много успехов, в 2002 году получила медаль в номинации «Отличный учитель Кыргызстана». Также получала медали и в районных конкурсах.

Моя работа мне нравится, потому что есть постоянное общение с детьми. Я вижу, что мои ученики становились учителями. Я всегда этим гордилась. У нового поколения преподавателей есть свои плюсы и минусы, поэтому мы должны давать советы и направлять их», – считает Багышова.

На фото по середине Бурмакан Багышова, а справа ее коллега Cуйумкан Исмаилова, которая также работает в школе долгое время. Обучению детей она посвятила 39 лет. Ее профессия – это исполнявшаяся детская мечта.

«Я в начальной школе с 1974 года. Веду занятия по математике, этике и кыргызскому языку. В классе учится около 30 человек, бывает трудно с детьми, но я стараюсь успеть всем уделять внимание. Я всегда мечтала стать, как мои учителя, поэтому и поступила в педагогическое училище.

Люблю свою работу, потому что нравится из детей воспитывать хороших людей. К примеру, один из моих учеников стал депутатом Жогорку Кенеша. В Бишкек не хочу переезжать, Джал – это мое родное село, я тут привыкла», – добавила преподаватель.

Другой учитель Фатима Турапова работает 35 лет. В школьные годы она мечтала стать врачом, но из-за боязни крови поступила на биологический, а позже стала вести занятия в джальской школе.

На фото Фатима Турапова

«Я преподаю уже больше 37 лет. Все эти года я являюсь учителем курса биологии. Работая в этой школе, я и мои ученики достигли многих достижений. Многие мои воспитанники занимали первые места в городских олимпиадах.

Когда я была школьницей, я мечтала поступить на медицинский, но переживала, что не справлюсь, так как не хотела постоянно смотреть на кровь. Поступила на биологический. C тех пор и работаю в школе.

Своих учеников я воспринимаю как своих собственных. Люблю свою профессию за то, что могу передавать детям знания и наблюдать за тем, как они добиваются успехов», – рассказывает преподаватель.

Авторы: Кубатбек кызы Мырзайым, Кубанычбек уулу Азамат и Нурбек кызы Альбина.

Жал: Райондун аймагындагы таланттуу акын Адашбек Ажыгулов

 

Жал айылынын атуулу акын Адашбек Ажыгулов 15 жашынан баштап ыр жаза баштаган. Учурда Сокулук районундагы элге көрүнүктүү акындардын бири.

Акындын чыгармачылыгы 9-классынан башталган, анын биринчи ыры “Энеме” деген аталышта болгон. Бул ыр саптары басма бетине эң алгачкылардан болуп, 1962-жылы 5-декабрда “Кыргызстан пионери” деген гезитке жарыяланган.

лш

Кийин 1971-жылы биринчи ырлар жыйнагы “Жүрөктөгү гүлдөрүм” деген аталышта чыккан. Мындан тышкары 2005-жылы “Кымгуут дүйнө” экинчи китеби жарык көргөн.

р

Учурда бир томдон турган “Айдарым жел” китеби басмаканада жазылып жатат. Буга белгилүү ишмер Аскар Салымбеков демөөчүлук кылаарын айткан. Жазылып анан басылып чыга элек, төрт том боло турган ырлары да бар, алардын арасында кара сөз менен жазылган чакан чыгармаларын чыгара албай келет.

к

Чыгармачылык дүйнөсүндө көптөгөн конкурстарга катышкан.Ушул эле Сокулук районун Шалта айылында туулган аймакта талантту акын Какен Алмазбековдун 80 жылдыгына арналган ыр-сынакка акын “ Койнуңду ач, келечек!” ыры менен катышып биринчи орунду ээлеп, 3000 сом сыйлык алган.

ф

 

р

Ошондой эле Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына арналган ыр-сынакка катышкан. Башка дагы көптөгөн сынактарга катышып грамоталарга ээ болгон. Ошол ырлары гезит беттерине жарыяланып келет.

20160331_153342

Акын Адашбек Ажыгулов ырлары ар кайсы темада жазылган. Башка акындардай эле эл,жер, табият, энелер жөнундө , балылык, ошондой эле белгилүү чыгармачыл адамдарга арнаган ырлары бар. Ырларынын ичинен эки ырына обон жазылып, ырдалып жүрөт. Алардын арасында мыскыл тамаша ырлары да кездешет. “ Ичкич менен иттин кайым айтышы”, “Мендеги сапат”,”Карт бойдок минтип ой кылат” деген чыгармаларды жазган.

Адашбек Ажыгулов акын

рпрпрп

“Мен бала кезде китепке абдан кызыкчумун. Менин эң биринчи окуп бүткөн китебим 3-класста окуп жүргөндө “Сокур мышыка кат”деген повест болчу. Ошону окуп бүтүп, бир тоону ашкандай болгом. Анан ошонун негизинде китепке абдан кызыгып, китепти казып окуп, мен окубаган мектепте китеп калбай калган. Анан биздин китепканачы  эжебиз бар эле, анын текчесинде калың китеп турчу, бир гана ошол китепти окуй элек болчумун, бер десем бербейт, аны бирөөолөрдөн суратып алып окудум. Ал “Миң бир түн” деген китеп экен. Ошентип ошол мектепте канча китеп болсо бүтүн баарын окуп чыккам. Шаарга чачым алдырганы барчу элем, анан апам акча берет,муну чачың алдырасын, калганын тамак ич курсагынды тойгуз деп. Чачымды алдырам да,тамакты ичпейм,калган акчанын баардыгына китеп алам. Китептин аркасынан сайа түшүп, анан ошо китептин тааасиринен кызыгып калганмын ыр дүйнөсунө. Айтарым талантты тапташ керек, ал үчүн бычак курчуткандай эле китеп көп окуш керек. А бирок тукумубузда ыр жазган таланттар жок” –деди ал.

Аталган акын окуган китептеринин баарын сактап койгон.Китептер ар кандай темада проза да бар, алар неберелеринин бирөөнө кереги тийип калаар деп сактап келет. Өзүнүн кесиби боюнса куруучу, мындан улам Кыргызстандын көп жерин кыдырган. Ортодон беш жыл Жал айылынын мектебинде китепканачы  да болуп иштеген.

Учурда Адашбек Ажыгулов 70 жашта, үй-булөөлү, алты бала,он эки небере,эки чөбөрөсү бар. Жубайы Чынара Юсупова.   Жал айылынын мектебинде 45 жыл математик мугалими болуп иштеген.

Автор: Курсантбек кызы Айдай

 

Жал айылында Жогорку Кенешке депутаттарды шайлоо кандай журуп жатат

Орок айыл окмотунун Жал айылында №7235, 7236 шайлоо участоктору жайгашкан. Шайлоочулардын саны арбып турду.DSC_0339
DSC_0346

Жарандар шайлаганга Жал айылынын Р.Мамыралиев атындагы гимназия орто мектебинин кичи жана чон имараттарына келип шайлап жатышты. Чон мектепте №7236 учатогу жайгашкан, участоко орок айылынын тургундары келип шайлап жатышты. Кичи мектепке №7235чи участок жайгашкан Жал, Сарбан жана Кашка-Баш айылдарынын тургундары шайлап жатышат.

Жумабек ата шайлоочу; Шайлло абдан жакшы отуп жатат, мурдакы шайлоолорго караганда таза, ачык айкын болооруна ишенем. Эл абдан коп болгондуктан куто берип тажадым. Кетип калайын дейм, бурок кокурогумдо шайла дегенсип бир нерсе турат. Деп айтты.
20151024_113259

Расим №7236 Шайлоо комиссиясынын мучосу; Баардыгы жакшы отуп жатат эч кандай тартип бузуулар боло элек, киши коп болгондуктан жетишпей жатабыз кебир шайлоочулар тажап кетип калып жатышат. Биометриканы бул жерден отуп ушул эле жерден шайлап жатышат. Деп айтты.DSC_0371
DSC_0352

Жуманалиева Латипа №7235 шайлоо участогунда Ата-мекен партиасынын байкоочусу;
Биометрикалык шайлоонун артыкчылыктары биринчиден компьютерлер бузулуп жатат. Экинчиден шайлоочулар биометрикадан отушсода тизмеден оздорун таппай жатышат ушундай кыйынчылыктар болуп жатат. Биздин участокто тогуз миндей калк бар, бизде ички миграциянында залакасы тийип жатат кобунчосу батирлерде турушат, кебирлери жаны уй салып жергиликтуу катоосу жок болгондуктан ошентип беш миндейи гана шайлай алышат.
Тартип бузуулар Бирбол партиясынан болуп жатат алар базардагы соодагерлерди жети маршурутка менен алып келип шайлатууда Бирбол партиясы соодагерлерди мурда эле формула 2 менен каттап коюуптур. Биз актыларды чогулттук шайлоодон кийин протоколго жиберебиз. Деп айтты.
DSC_0377
Шайлооо комиссиясынын арасында чыр-чатактар болуп жатат. Тушунбостук паспорттун церакопиясы менен шайлоого болот деп кебир мучолор айтышты башкалары болбойт дешти чатак беш мунотко чейин созулду.

№7236 участогунан бизге жеткен малаыматтар боюнча торт эн коп добуш алган партиялар;
Республика-Ата журт-430 добуш
СДПК-189 добуш
Кыргызстан-112 добуш
Онугуу Прогресс-99 добуш

№7235 участогунун добуштары белгилене элек.
Даярдагандар; Азамат Кубанычбек уулу, Аптабалиева Зинат
bell hooks essays what to write college essay on definition argument essay

Представитель ПРООН посетила село Джал.

6 ноября 2014 года помощник генерального секретаря ООН, директор регионального бюро по странам европы и СНГ госпожа Джихан Султаноглу была гостем в Орокском айылном округе. Она посетила местный айыл окмоту, ГСВ села Джал где с помощью финансирования ПРООН был открыт Физиотерапевтический кабинет. Далее она осмотрела мультимедийный центр который на данный момент находится в здании Средней школы гимназии Р. Мамыралиева. Госпожа Султаноглу познакомилась с главой Орокского айылного округа, директором школы и с журналистами ОМЦ. Дала Ребятам интервью где рассказала о своих впечатлениях, поделилась с идеями будущих проектов в Кыргызстане. Джихан Султаноглу прощаясь пожелала удачи молодым журналистам Мультимедийного центра.20141106_17261720141106_17520720141106_180807

Акция «мы — против СПИДа»

1 декабря 2014 года ученики СШГ им.Р. Мамыралиева села Джал Сокулукского района провели акцию под названием «Мы против СПИДа». Эта акция была приурочена к всемирному дню борьбы со СПИДом. Ученики приготовили лозунги, плакаты, макеты из бумаги и чучело которое олицетворяет СПИД. На этой акции ученики услышали много информации о СПИДе и о других вредных привычках. Кульминационным моментом было то что ученики сожгли бумажное чучело которое сами заранее приготовили к акции

20141201_122323

 

20141201_122338

20141201_123252

Подготовили: Ырыскелди Асанов, Акылбеков Алмаз, Кубанычбек уулу Азамат.