В школе Джала пройдет праздник «Посвящение в гимназисты»

20130101_140220

В школе имени Мамыралиева полным ходом идет подготовка к дню «Посвящение в гимназисты» —  ученики пятого класса перешедшие в группы на углубленное изучение предметов. Мероприятие пройдет 19 октября. В рамках праздничной программы, пятиклассники торжественно зачитают клятву, где обещают не подводить родителей и осваивать науки.

По словам завуча по воспитательной работе Ырыскельди Асанова, посвящение пятиклассников проходит в школе с 2000 года и является знаменательным событием для каждого ученика.

«Этот праздник руководство проводит уже несколько лет, с 2000 года, как школа получила статус гимназии. Обычно в этот день проходит праздничная программа. Ученики старших классов поют песни и рассказывают стихи», — рассказывает Асанов.

Классный руководитель пятого класса Зарина Исхакова поясняет, что самым важным в празднике является обещание, которое дают ученики публично.

«На мероприятии пятиклассники больше являются гостями. Они дают клятву в хорошей учебе, работе в коллективе, а также не подводить родителей, учителей и осваивать науки», — говорит Исхакова.

По ее словам, в 2016 году перевод в классы с углубленном изучением предметов и дополнительной нагрузкой была добровольной. С начала года каждый пятиклассник самостоятельно мог выбрать обучаться либо в гимназическом классе, либо по общеобразовательному стандарту.

«В этом году получается деление было почти ровное — 31 человек пошли в классы гимназии, а 36 в классы общеобразовательной программы», — дополнила преподаватель.

Автор: Ууржан Молдокулов.

Сарбандын биринчи көчөлөрүнүн тарыхы

img_4735

Сарбан айылынын тургуну Руслан Сурахманов Жал медиа борборунун корреспонденттерине тууган айылынын алгачкы көчөлөрү жөнүндө айтып берди.

«Кыргыздардын солто, сарыбагыш, бугу, сору, кушчу деген уруулары болгон. Бул уруулардын жашаган жери ар башка: солто — Чүйдө, сарыбагыш – Кеминде, бугу Көлдө болсо, сору жана кушчу дагы Таласта жайгашкан. Бирок азыркы убакта уруулар бири-бири менен аралашып кетишкен. Мисалы, сарбан уруусу солтодон тараган.

Солтонун үч баласы болгон: биринчи баласы – Күнту, экинчиси – Култу,  үчүнчү баласы – Чаа. Сарбан деген солтонун биринчи баласы, Күнтунун небереси. Сарбандар азыркы Сарбан айылына көчүп келип отурукташа баштайт, бирок Сарбандын канчанчы жылы келгени белгисиз жана ал жөнүндө так маалымат жок.

Азыр Сарбан айылында Сарбандын тукуму жана башка уруулар жашашат. Сарбан айылында 300гө жакын үй жана 2000 тегерегиндеги адамдар жашашат. Азыркы убакытта дагы көптөгөн үйлөр салынып жатат.

Сарбан айылында мурда үч эле узун көчө болчу. Алар: “40 лет”, “Карасуйский”, “Средний”. “Карасуйский” көчөсү менен “40 лет” көчөсү чет жакта, “Средний” көчөсү ортодо жайгашчу. Ошондуктан эки көчөнүн ортосундагы көчөнү “Средний” деп атап койгон.

img_4515

“40 лет” көчөсүн Советтер союзуна кырк жыл толгондугуна байланыштуу аташкан. “Карасуйский” көчөсүнөн булак менен аралашып аккан “Кара-Суу” деген чоң арык болчу, ошо арыктын атынан көчөнүн атын “Карасуйский” деп коюшат.

Бул арык дагы деле бар, бирок анда суу кээде гана агат. Азыркы убакта “40 лет” көчөсүнүн аты өзгөрүлүп, композитор, музыкант Эсенжан Ибраимов агайыбыздын атынан коюлган. “Карасуйский” көчөсү менен “Средний” көчөсүнүн аты ошо бойдон калды. Бул үч көчөдөн башка көчөлөр Советтер союзу курагандан кийин пайда боло башташкан”.

Даярдагандар: Сезим Муктарбек кызы, Асел Эркинбек кызы.

Кыргыз тил майрамы Жал айылынын мектебинде өткөрүлөт

Жал айылын мектебинде жыл сайын кыргыз тил майрамы өткөрүлөт. Кыргыз тил майрамына карата ар кандай иш чаралар даярдыктар болуп жатат.

20130101_140220

Кыргызстандын калкынын саясий активдүүлүгүнүн өсүшү, улуттук аң сезимин көтөрүлүшүн шартында Кыргызстандын Компартиясынын толук көзөмөлүнө турган Кыргыз ССР Жогорку Совети 1989-жылы 23-сентябрьда “Кыргыз тили” жөнүндө мыйзамды кабыл алган. Орус тили улуттардын тилдеринин тең укутуулугу жана эркин өнүгүшү камсыз кылынат деп белгиленет.

Кыргыз тилинин казынасы бай. Сүйлөө маданият жогору өнүккөн. Тилди сактоо дегенде өзү эң биринчи таза сүйлөө. Башка тилди талабына жараша өздөштүр, үйрөн. Ар бир тилди уникалдуу маданиятын, дүйнөкөрүмүн таанып билебиз.

Бүгүнкү күндө улуттук тил экономиканын, техниканын, маданияттын, адабияттын, илимдин, тарыхтын тили болуп кызмат кылышы зарыл. Ал үчүн ар бирибиз эне тилибизди сүйүп, кадырлап, жогорку деңгээлге жеткирүүбүз зарыл.

Мектеп директору Султаналиева Динара Джолдошбековна-мектепте 27 жылдан бери иштеп келе жатам, ошогул убакыт ичинде ар бир жыл сайын Кырыгз тил майрамы өткөрүлөт.

“Тил майрамына карата 23-сеньтябрда атайын план ишмерчемдер бюнча даярдыктар көрүлүдө ишмерчемдерде биздин мектепте усулдук бирикмелер бар усулдук бирикме кыргыз тил бирикмесине жүктөлгөн бул тапшырма Султанкулова Нурзада Абдыразаковна Абельдиева Чынара Асановно. Уюштурулуч иштердин директордун орун басары Асанов Ырыскелди агай болуп баардыгы бирдикте даядык көрүп жатышат.

Иш чаралар ар кандай болот кеберки класстарда ата-энелердин катышуусу менен класстык сааттар өткөрүлөт кебир жерлерде паралель боюнча майрамдык класстык сааттар өтөт. Тарыхына кайрылсак 1989-жылы 23-сеньтябырда кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Себеби бул кыргыз тилин кыргыз калкы жоготпой тилдин жок болбошуна байланыштуу ушул мыйзам кабыл алынган.

Орус тили да улуттар арлык катнаштын тили катары таанылып азыркы кунгө чейин бири-бирибиз менен орус тилинде дагы баарлашып жүрөбүз тилибиз тең уккукту жана эркин өнүгүштүү камсыз кылат.Сүйлөө маданиятыбыз жогоруласын деп тилди сактоо эң биринчи максат кыргыз тилин сактап калуу үчүн биз ушул ишчара аркылуу тарбия берип жатабыз”, — деди ал.

Мугалими Чынара Абелдиева кыргыз тил сабагын орусс класстарга өтөт, анткени орусс кластардагы кыргыз тил сабагын билиш керек.

“Кыргыз тил майрамына карата мектепте ар кандай иш чаралар өткөрүлөт.Быйылкы жылда иш-чаралар дагы өткөүлгөн. Даярдыктар болуп жатат. Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына карата Виктарина адабий кечеси уюштурулат.

Биздин ата-бабаларырыбыз кылымдын кылымга өткөрүп берген,кыргыз тилдин улуулугун сулуулугун сыйлап,кийинки жаштарга жашыныкай үлгүү жана тарбия менен өткөрүп беришибиз керек. Кыргыз тилдин тарыхы биз буга чейин 74жыл бою изилдеп 1989-жылы 23-сеньтябрда тилибизди мамлекеттик тил деп ошол мыйзамды кабыл алганбыз”, — өз оюн толуктап кетти.

Тамара Биримкулова 21 жылдан бери мектепте тарыхчы болуп иштейт, 23-сентябрьга карата иш чара даярдык кылып жатат.
“Кыргыз тил күнүнө карата 9а классынын окуучулары менен бирдикте музыкалык адабий-кече өткөрүлгөнүтурат. Тил майрамы эмнеси менен кызык десем …

Тил күнүнө карата баардык окуучулар ар кандай иш- чараларга, виктариналарга, катышышытбул. Бул баардыгына кызык болсо керек. Бул майрамды өз тилибизди өркүндөтуш үчүн өткөрөбүз. Жыл сайын белгилеп өнүктүрүп , өстүрөбүз деп ойлойм.Жыл сайын белгилесек элдин эсинде сакталып калат”, — оюн билдирди.

Айтурган Өмүрбекова адабий тилдеги китептерди окууганды жакшы көрөт.

“Курманжан Датканын рольун ойнойм. Кыргыз тилин унутулгуз кымбат экенин айтам. Анткени кыргыз тили жөнүндө бир жылда бир жолу болсо да майрам катары кабыл алып унутпашызбыз керек! Өз эне тилибизди унутпайлы”, — деди ал.

Урмат Рысбеков 9 класстын окуучусу кыргыз тили майрамын абдан жакшы көрөт, анткени 5-чи классынан бери Манас айтып келе жатат.

“Мен Манастын сөзүн айтып Манастын рольун аткарам. Анткени Манастыкыргыз эли ильгертеден бери айтып келе жатышат. Алкыргыз тил майрамы өзүнүн унутулбас сөз байлыгы менен кызык”, — деп айты.

Даярдаган: Ууржан Молдокулов, Дастан Джаркымбаев.